KONTAKT OS

Har du spørgsmål er du velkommen til at sende os en e-mail til info@SOMMEROGFRITID.dk eller ringe til os på 60 15 77 25

 

Åbningstider
Mandag - torsdag 09:00 -15:00
Fredag 09:00 -13:00

 Tlf.: 60 15 77 25

 Håndværkerfradraget udgør ca.
30 % og op til kr. 6.000,00 pr.
ejer. Du kan let se på vores
serviceydelser, når du kan
fratrække håndværkerfradrag.

Mere info

 

 

 
GemGemGem

FORSIKRING

SOMMEROGFRITID har i samarbejde med Tryg sammensat en forsikringsløsning, der giver økonomisk tryghed, til både den der bestiller Havehjælp (kunden) og til den der udfører havehjælpen (HJÆLPEREN), når bestillingen foretages via www.SOMMEROGFRITID.dk. Der er tale om en ulykkesforsikring, der dækker personskade samt en uheldsforsikring, der dækker uheldsskader – det giver tryghed.


UHELDSFORSIKRING (KUNDE)
Når du som kunde bestiller Havehjælp igennem www.SOMMEROGFRITID.dk, kan du få erstatning, hvis uheldet er ude, og HJÆLPEREN kommer til at ødelægge dine eller 3. mands ting.

Der er tale om et uheld, hvis HJÆLPEREN, fx kommer til at ædelægge et havebord i forbindelse med Havehjælpen.

Forsikringssummen er på højst 50.000 kr. i alt i det aftalte tidsrum og på den adresse, hvor havehjælpen bliver udført via SOMMEROGFRITID.dk.

Den der bestiller Havehjælpen har en selvrisiko på 1.000 kr. pr. skade.


PRAKTISKE OPLYSNINGER
Ved skade
Du anmelder skaden ved at udfylde Trygs digitale skadeanmeldelse, som du finder link til herunder.

Når du har udfyldt anmeldelsen, sendes den automatisk til Tryg. 

Et ulykkestilfælde skal anmeldes hurtigst muligt, også selvom skaden ser ud til at være af beskedent omfang.

Tryg er berettiget til at stille krav om oplysninger, der er nødvendige til behandling af erstatningssagen.

Er der andet, jeg skal vide?
Ovenstående tekst (faktabladet) indeholder ikke alle oplysninger om SOMMEROGFRITID’ forsikring. I tilfælde af skade, er det forsikringsbetingelserne, der gælder. Du kan hente betingelserne herunder.


DOWNLOAD

Digital skadeanmldelse
Forsikringsbetingelser
Faktaark
ULYKKESFORSIKRING (HJÆLPER)
Når du som HJÆLPER udfører en havehjælpsopgave via www.SOMMEROGFRITID.dk, kan du få erstatning, hvis du kommer til skade, og skaden er sket som følge af et dækningsberettiget ulykkestilfælde, som medfører et varigt mén på mindst 5%.

Skaden skal være sket i det aftalte tidsrum og på den adresse, hvor Havehjælpen bliver udført via SOMMEROGFRITID.dk.

Den maksimale forsikringssum er 500.000 kr.

Hvad er en ulykke?
Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Det er et krav, at der har været årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden.

Behandlingsudgifter

Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til behandling hos fysioterapeut og kiropraktor efter et dækningsberettiget ulykkestilfælde indtil méngraden er fastsat, dog i højst 12 måneder fra skadedatoen.

Strakserstatning ved knoglebrud mv.
Forsikringen dækker også, hvis du som følge af et ulykkestilfælde eksempelvis får et knoglebrud på din skulder.

Du får strakserstatning, når vi har modtaget og vurderet nødvendig dokumentation for, at skaden er bekræftet ved en scanning, kikkertundersøgelse eller lignende.

Vi udbetaler et engangsbeløb på 10.317 kr. (2017) pr. ulykkestilfælde og 15.477 kr. (2017) ved flere knoglebrud på forskellige legemsdele ved samme ulykkestilfælde. Erstatningen vil ikke senere blive fratrukket en eventuel udbetaling for varigt mén.

 


PRAKTISKE OPLYSNINGER
Ved skade
Du anmelder skaden ved at udfylde skadeanmeldelsesformularen, som du finder på www.SOMMEROGFRITD.dk. Skadeanmeldelsesformularen sendes direkte til Tryg via mail sommerogfritid@tryg.dk.

Et ulykkestilfælde skal anmeldes hurtigst muligt, også selvom skaden ser ud til at være af beskedent omfang.

Tryg er berettiget til at stille krav om oplysninger, der er nødvendige til behandling af erstatningssagen.

Er der andet, jeg skal vide?
Ovenstående tekst (faktabladet)  indeholder ikke alle oplysninger om SOMMEROGFRITID’ forsikring. I tilfælde af skade, er det forsikringsbetingelserne, der gælder. Du kan hente betingelserne herunder.


DOWNLOAD

Digital skadeanmeldelse
Forsikringsbetingelser
Faktaark

 

 

GemGemGemGemGemGemGemGemGemGemGemGem

Dankort Visa Mastercard 
SOMMEROGFRITID ApS -  Industrivangen 1C - 4550 Asnæs - Tlf.: 60 15 77 25 - CVR nr. 38 24 18 26 - E-mail: info@sommerogfritid.dk